PRISMA SOLUTIONS

PRISMA SOLUTIONS

Η PRISMA SOLUTIONS αποτελεί πλέον πιστοποιημένο – αναγνωρισμένο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Φορέα Α΄ και επίσημη Πύλη στα πλαίσια του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων) για τα έτη 2017-2020. Σκοπός  μας είναι η υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και τελική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ για την περίοδο 2017-2020.

Η εταιρεία μας, ως επίσημη Πύλη ΟΣΔΕ διαθέτει πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή των αιτήσεων. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα στην σύνταξη,  υποβολή και διόρθωση- τροποποίηση δήλωσης, στην εγγραφή στο μητρώο των αγροτών και σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων .

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της PRISMA SOLUTIONS είναι σε θέση να παρέχει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη στους αγρότες και κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τόσο σχετικά με την υποβολή των αιτήσεών τους ,όσο και με τη γενικότερη οργάνωση και διαχείριση των εκμεταλλεύσεων τους.  Αποτελείται από εξειδικευμένους Αγρονόμους -Τοπογράφους Μηχανικούς Γεωπόνους, Δασολόγους, Μηχανικούς Υπολογιστών και Πληροφορικής με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι έχουν το προνόμιο του αξιόπιστου και γρηγορότερου εντοπισμού της κάθε εκμετάλλευσης, κατ’ επέκταση ακριβέστερης οριοθέτησής της στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Ορθή και ακριβή Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης συνεπάγεται:
• αποφυγή μείωσης των υφιστάμενων επιδοτήσεων.
• αποφυγή μελλοντικών διενέξεων σχετικές με εμπράγματα δικαιώματα.
• ένταξη σε μελλοντικά Επιδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις χωρίς προβλήματα.


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στελεχώθηκαν γραφεία με τον απαραίτητο και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, στο
 Σπήλι, Ρεθύμνου, τηλ: 2832071180
 Τυμπάκι, Ηρακλείου, τηλ:: 2892053327
 Ηράκλειο, τηλ: 2810281241

 

Επιλέξτε την εταιρεία μας για την γρήγορη, αξιόπιστη και επιτυχή σύνταξη της αίτησής σας, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και συνεχή ενημέρωσή σας.

Η PRISMA SOLUTIONS, επισημαίνει  το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του Φορέα για την υποβολή της  ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ, ανεξάρτητα από τον φορέα που συνεργαστήκατε κατά το προηγούμενο έτος.

      Η ομάδα μας

Ανδρεάκης Μανώλης

Ανδρεάκης Μανώλης

Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός,

               Αριστοτελείου 
    Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


  Καγκιούζη Αναστασία

Καγκιούζη Αναστασία

Δασολόγος τουΤμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

MSc Δασική Εδαφολογία με εξειδίκευση "Δασική Παραγωγή - Προστασία Δασών - Φυσικό Περιβάλλον"


Μαράκη Δήμητρα

Μαράκη Δήμητρα

 Αγρονόμος-Τοπογράφος

          Μηχανικός,

   Εθνικού Μετσόβειου 
        Πολυτεχνείου

Μυρωνάκη Παρασκευή

Μυρωνάκη Παρασκευή

        Γεωπόνος, τμήματος Φυτικής

         Παραγωγής με κατεύθυνση 
          "Κηπευτικές Καλλιέργειες",

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών