Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2017

Με εμπειρία από το 2004 …

 

 

 

 

 

 

 Ενεργοποίησε τα Δικαιώματα σου σε εμάς,

για την έγκαιρη πληρωμή του συνόλου των δικαιωμάτων,

χωρίς κρατήσεις από την επιδότηση σου.

 

 

 

 

 

 

 

Για να εξασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να μην βρεθείς

προ εκπλήξεων από μελλοντικές καταπατήσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 Για την αύξηση των χρημάτων που λαμβανεις, με την ένταξη σου

σε μέτρα και δράσεις του Υπουργείου Γεωργίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωστή δήλωση της θέσης των αγροτεμαχίων σου σημαίνει ένταξη χωρίς

προβλήματα σε επιδοτούμενα προγράμματα και δράσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργοποίησε τα Δικαιώματα σου σε εμάς, για την έγκαιρη πληρωμή του

συνόλου των δικαιωμάτων, χωρίς κρατήσεις από την επιδότηση σου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να εξασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να μην βρεθείς προ

εκπλήξεων από μελλοντικές καταπατήσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την αύξηση των χρημάτων που λαμβανεις, με την ένταξη σου

σε μέτρα και δράσεις του Υπουργείου Γεωργίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωστή δήλωση της θέσης των αγροτεμαχίων σου σημαίνει ένταξη χωρίς

προβλήματα σε επιδοτούμενα προγράμματα και δράσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εξειδικευμένους Αγρονόμους – Τοπογράφους Μηχανικούς, Δασολόγους, Γεωπόνους και Οικονομολόγους εξασφαλίζουμε την πλήρη υποστήριξη σου σε κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα σου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργοποίησε τα Δικαιώματα σου σε εμάς, για την έγκαιρη πληρωμή

του συνόλου των δικαιωμάτων, χωρίς κρατήσεις από την επιδότηση σου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να εξασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να μην βρεθείς προ εκπλήξεων από μελλοντικές καταπατήσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την αύξηση των χρημάτων που λαμβάνεις, με την ένταξη σου σε μέτρα και δράσεις του Υπουργείου Γεωργίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωστή δήλωση της θέσης των αγροτεμαχίων σου σημαίνει ένταξη χωρίς προβλήματα σε επιδοτούμενα προγράμματα και δράσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κλείσε Ραντεβού

Υπηρεσίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ

Η εταιρεία μας, ως επίσημη πύλη ΟΣΔΕ διαθέτει πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή των αιτήσεων. 

Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα στην σύνταξη, υποβολή και διόρθωση - τροποποίηση δήλωσης, στην εγγραφή στο μητρώο των αγροτών και σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων .

Ενεργοποιηση δικαιωματων ενιαιας ενισχυσης

Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός, η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης.

Η ορθή ενεργοποίηση τους, σας εξασφαλίζει την έγκαιρη πληρωμή του συνόλου των δικαιωμάτων σας . 

Αφορά τις Άμεσες Ενισχύσεις (βασική ενίσχυση, πράσινη ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι και ενισχύσεις για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου) και όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.

Αγροτική Ανάπτυξη

Έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες άμεσης και υπεύθυνης στήριξης και ενημέρωσης για κάθε είδους επιδοτούμενου προγράμματος που αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα.

Η PrismaSolutions αποτελεί την πρώτη επιλογή σας στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με γνώμονα την αγροτική ανάπτυξη και την άριστη τεχνογνωσία στο αντικείμενο μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις

Επιχειρηματικότητα

Έχετε σκοπό να ανοίξετε νέα επιχείρηση ή θέλετε να αναπτύξετε την ήδη υπάρχουσα;

Κάντε το σωστό ξεκίνημα για μία επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αξιοποιήστε άμεσα τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, Ενίσχυση ΜΜΕ, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Leader, ΟΠΑΑΧ, Αναπτυξιακό Νόμο, Εξωστρέφεια κτλ, επιλέγοντας τον κατάλληλο Επενδυτικό Σύμβουλο.

 


Περιβάλλον

Στηριζόμενοι στο τρίπτυχο «Συνέπεια – Εργατικότητα – Σεβασμός στο περιβάλλον»

Στην PrismaSolutions παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, με στόχο να δώσουμε εναλλακτικές μεθόδους σε επιχειρήσεις και αγρότες, ώστε να γίνουν βιώσιμες οικολογικά και οικονομικά οι δραστηριότητες τους.

Εμπιστευτείτε τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που σας δίνουμεΠοιοι είμαστε

PRISMA SOLUTIONS

Η PRISMA SOLUTIONS αποτελεί πλέον πιστοποιημένο–αναγνωρισμένο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Φορέα Α΄ και επίσημη Πύλη στα πλαίσια του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων) για τα έτη 2017-2020. Σκοπός  μας είναι η υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και τελική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ για την περίοδο 2017-2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας